بیوگرافی و عکسهای مسعود صادقلو

بیوگرافی و عکسهای مسعود صادقلو ——————————————- نام:مسعود صادقلو تاریخ تولد:1365/1/19 محل تولد:تهران سبک ها:پاپ —————————————— مسعود صادقلو در 19 فروردین 1365 در