متن ترانه سایروس و علی حسین زاده به نام لاتاری

 متن ترانه سایروس و علی حسین زاده به نام لاتاری این روزا هیچی دیگه نداره برام فرقی یه دیونه ردی اعصاب معصاب تعطیل